Sitemize Hoşgeldiniz...

E-Posta Adresimiz mazmanozelguvenlik@hotmail.com

Telefon Numaramız 0326 617 44 55 - 0532 294 12 50

Eğitim Başvurusu

Ana Sayfa » Blog » Eğitim Başvurusu

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3-Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler 18, silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler ise 21 yaşını doldurmuş olmalıdır.

4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

5-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

6136 Sayılı Kanuna Göre Şartlar

Yaş Şartı  21’dir. Ayrıca, Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin 6136 sayılı kanunda yer alan suçlardan affa uğramış olsalar dahi hükmü ya da kesinleşmiş para cezası bulunuyorsa belgeleri “silahsız” a çevrilir.

Sağlık Şartları (Yönetmelik/Md.18)

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) (Değişik) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak

d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

e) (Değişik) yürürlükten kaldırıldı.

Başvuru Esnasında Gereken Evraklar

a-Diploma aslı

b-Özel güvenlik görevlisi olur ibareli Doktor Raporu

c-Adli Sicil ve Sabıka Kaydı

ç-Nüfus Müdürlüklerinden alınacak ikametgâh

d-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

e-Nüfus cüzdanı aslı

f-12 adet vesikalık fotoğraf

Açıklama

Silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtildiği şekilde, bir hastane veya yeterli bir sağlık kuruluşundan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu aldırılması yeterlidir.

Silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlileri için ise 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 24’üncü maddesinde belirtildiği üzere silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte aranılan şartlar arandığından Sağlık Bakanlığının 2004/74 sayılı ilgi (a) genelgesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kamuya ait bir sağlık kuruluşundan “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu aldırılır.

Raporların Süresi

İçişleri Bakanlığının 06.03.2006 tarih veB.05.1.EGM.0.11.08.01 / 1397- 43987 sayılı yazıları ile özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için aldırılacak olan sağlık raporlarının verildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçerli olarak kabul edildiği açıklanmıştır.

  • Mazman Özel Güvenlik

  • SON İÇERİKLER