Sitemize Hoşgeldiniz...

E-Posta Adresimiz mazmanozelguvenlik@hotmail.com

Telefon Numaramız 0326 617 44 55 - 0532 294 12 50

Mevzuat

Ana Sayfa » Blog » Mevzuat

MESLEK MEVZUATI

5188 Sayılı Kanun http://ozelguvenlik.pol.tr/Mevzuat/MevzuatDefault.aspx

6136 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği

2559 Sayılı PVSK

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Hudut Kapılarında Alınacak Güvenlik Önlemleri ile ilgili Yönetmelik

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

Adli Önleme ve Arama Yönetmeliği

İŞ KANUNU MEVZUATI

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında Yönetmelik

Ucret, Prim Ikramiye ve Bu Nitelikteki Her Turlu Istihkakin Bankalar Araciligiyla Odenmesine Dair Yonetmelik

SOSYAL SİGORTA KANUNU MEVZUATI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi

Aylık Prim ve Hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Deşiklik yapılmasına Dair Tebliğ

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı Ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

İŞ KURUMU MEVZUATI

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 Nci Maddesine Ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 İnci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

SAĞLIK MEVZUATI

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hakedişlerin ayın ilk üç işgünü içinde ödenmesine dair Sağlık Bakanlığının 2010/29 nolu genelgesi

Sağlık Kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin sayısı ve ücretlerinin tespiti konulu Sağlık Bakanlığının 2009/32 nolu genelgesi

MALİYE MEVZUATI

İhale Yoluyla Yapilan Her Turlu Hakedis Odemeler ile Kesin Teminatin Iade Edilmesi

İhale Teminat Mektupları

Ihale Yoluyla Yapilan Her Turlu Hakedis odemeleri ile Kesin Teminatin iade Edilmesinde Aranacak iliskisizlik Belgesi

Nakit sorunu bulunan Doner Sermaye Saymanliklarinda Odemelerde Oncelik Sırası

Nakit Sıkıntısı Bulunan Doner Sermaye Saymanliklarinda Odemelerde Oncelik Sırası

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI MEVZUATI

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİMİ KURUM MEVZUATI

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

Elektronik İmza Kanunu Yönetmeliği

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları Yönetmeliği

DİĞER MEVZUAT

Diğer mevzuat için http://www.mevzuat.gov.tr adresinden bilgi sahibi olabilirsiniz.

  • Mazman Özel Güvenlik

  • SON İÇERİKLER